صندلی آمفی تئاتر

درسا

Shey

R-680

ویژه سالن های عمومی، سینما، تئاتر و سالن کنسرت. فوم صندلی فوم کولس تزریق می شود. فوم عقب کولوس تزریق شده است. (فوم سرد تحت فشار تحت تغییر شکل نیست). پارچه تاج پوشش یک پارچه ایرانی است که در هر رنگ انتخاب شده توسط مشتری.
 

SOFT SEATING, concept of differentiator

R-680

صندلی صندلی و صندلی عقب از چوب ساخته شده از چوب فشرده ساخته شده با ضخامت 16mm ساخته شده است. تمام مقادیر روی فلزات از Co2 و قطعات فلزی رنگ است. فوم سیاه و سفید استراحت و یا چوب روسی در هر رنگ انتخاب شده توسط مشتری.
 

modular, able to adapt

PR-680

نصب و راه اندازی به زمین توسط 8 قلم گریت است. صندلی با حرکت بلینس پین، پیچ و رول اسپرینگ به پایه وصل می شود. اتصال صندلی عقب به پایه با کشیدن سریع از طریق ورق فولادی کششی با ضخامت 3mm انجام می شود.
 

PUR finish, aseptic