دفتر مرکزی

آدرس:    تهران ، بزرگراه نیایش، خیابان سئول شمالی، شهرک سئول، خیابان هشتم شرقی ، پلاک 5

تلفن:    3-88609600 (21) 98+

 فکس:   99956088 (21) 98+

سایت:    http://www.rezcogroup.com

ایمیل:    info @rezcogroup.com | info  @gm-asia.com 

دفتر مرکزی

کارخانه

آدرس : کرج، کیلو متر 2 جاده قزل حصار

تلفن :   4-34800091 (26) 98+

ایمیل :   factory @rezcogroup.com

کارخانه
لطفا نام خود را وارد کنید
لطفا شماره تماس خود را وارد کنید
لطفا ایمیل خود را وارد کنید آدرس ایمیل شما غیر معتبر است
لطفا پیام خود را وارد کنید